Ana sayfa » Pirinç Hurda

Pirinç Hurda

İstanbul Hurda Akü

Pirinç Hurda genellik ile yeniden kullanım işlevini tamamı ile yitirmiş ve özelliklerini kaybetmeye mahkum
olan ve ekonomik olarak süresini doldurmuş olan malzemelere ve araçlara söylenir. Ekonomik
açıdan oldukça gelişmiş olan ülkeler içerisinde hurda malzemeleri yeni ürünler kadar değerli olarak
görülür. Artık hurda olarak kullanılan ve endüstriyel üretim fazlası olarak kullanılan atıklar ise değişik
araçlara dönüştürülür.

Farklı sektörlerde de kullanılan ve söz konusu araçların aynı sektörde kullanılmasını gerektirmeyen
araçlar olan hurdalar son derece kullanışlıdır. Bütün bunlara ek olarak kuyumculuk sektöründe de
gümüş, altın gibi oldukça değerli maddelerin 2.el olarak işlenmiş olan araçlarına da denilmektedir.
Bakır, çelik, pirinç ve alüminyum gibi artık kullanılmayacak durumda olan otomobil yedek parçaları
da hurda olarak kullanılmaktadır.

Pirinç Hurdası Nedir?

Genellik ile oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım için üretilmiş olan madenlere sarı pirinç hurda ya da
pirinç hurdası denilir. Çinko ve bakırların hurdalarının karışımı ile birlikte elde edilmiş olan bu
hurdalar ise genellik ile su saati, musluk ve vanaların yanı sıra hava ile çalışmakta olan ürünlerin bir
kısmında bulunur. Bütün bunlara ek olarak ağır sanayi işlemlerinde de kullanılmaktadır. Bu pirinç hurda
çeşidinin içerisinde ise yaklaşık olarak %50 oranında çinko malzemesi bulunmaktadır. Geri dönüşüm
alanında hurdalar oldukça değerli olmaktadır. Bu bileşenlerin değeri ise farklılık göstermesi ise
oldukça kullanışlı olmaktadır.

pirinç hurda alım satım istanbul

pirinç hurda

İsmi Nereden Geliyor?

Bu pirinç hurda çeşitlerine isim olarak genellik ile sarı pirinç hurdası adının verilmesinin nedeni ise bu bileşenlerin
genellik ile altınımsı ve parlak olarak görünmesi olmaktadır. Uzun süre kullanılmak için kullanılmak
üzere tasarlanan bu hurdaların türleri ise oldukça değişkendir. Denizcilik ve armatürlerde oldukça
yaygın bir şekilde kullanımı mevcuttur.

Geri Dönüşüm Sisteminin Önemi

Sarı pirinç hurda genel olarak oldukça kolay bir şekilde dönüştürülebilen ve bu dönüşüm süreci son
derece kolay işleyen bir araçtır. Bundan dolayı özellik ile Amerika Birleşik Devletleri içerisinde
ekonominin kalkınması ve doğanın korunması amacına uygun olarak dönüştürülmektedir.
Sadece tekrardan kullanıma sokulabilmek için değil aynı zamanda hammadde olarak da kullanmak
için tekrardan sisteme sokulan bu ürünler aynı zamanda geri dönüşüm aşaması içerisinde atmosfere
oldukça az karbondioksit bırakırlar. Buna ek olarak oldukça düşük seviyelerdeki zararlı gazların
salınımı da son derece çevreci olmaktadır.

Bütün bunlara ek olarak her şeyden önce muazzam bir para tasarrufu sağlanır ve işletmelerin üretim
maliyetlerini de yarı yarıya düşürür. Geri dönüşüm işlemleri aynı zamanda oldukça geniş bir istihdam
alanı yaratmaktadır.

Hemen hemen her türlü metal özellikle bozuma olmadan tekrardan geriye döndürülebilir. Fakat
buna rağmen dünya genelinde bulunan hurdaların yalnızca yüzde 30’u gibi oldukça komik bir rakam
geri dönüştürülmektedir. Bu konuda yapılmış olan araştırmalara göre dünya genelinde hurda
üretiminin yalnızca yüzde 40’ı geri dönüştürülmüştür ayrıca yine Amerika Birleşik Devletleri’nde ham
maddelerin yaklaşık olarak yüzde 42’si geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak yapılmıştır.
Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde ise her gün yaklaşık 100 milyon çelik ve teneke kutu
üretilmektedir. Ayrıca demir ve çelik yeniden işleme kolaylığı bir yana oldukça büyük yapıları
tekrardan geri kazanma fırsatı yaratmaktadır. Dünyanın en geri dönüştürülmüş malzemeleri olan sarı
hurdalar sıralama işlemi esnasında mıknatısların kullanılması ile geri dönüşüm ile uğraşan kimselerin
bu atıkları karışık atık akımından kolay bir şekilde ayırmasını sağlamaktadır.

Ayrıca her yıl dünya genelinde yaklaşık olarak tam 400 milyon ton hurda geri dönüşüm sistemine
dahil edilerek tekrardan ekonomiye kazandırılır. Bunun ile birlikte tek bir alüminyum kutusunun boş
yere harcanması bu kutunun ağırlığı kadar benzini çöpe atmak ile aynı şeydir.

Süreç Nasıl İşliyor?

Geri dönüşüm sistemi sürecinin işleyişi oldukça zor ve karmaşık bir yapı oluşturmaktadır. Bunun ana
nedeni ise hurdacılık sektörü içerisinde bu iş ile uğraşan birden fazla kimsenin bulunmasıdır. Bu
kimseler maalesef piyasada gereksiz bir kalabalık oluşturarak bu işi gerçekten yapmak isteyen
kimselerin önünü kapatmaktadır.
Böyle bir durum ile karşılaşmamak için oldukça dikkatli ve titiz bir şekilde çalıştırmalarını yürüten
firmamız www.hurdaci.net ise bu alana vermiş olduğu uzun yıllarının karşılığını her geçen gün
katlayarak almaktadır.

Hurdacılığın ilk aşamasında toplama işlemi gelir. Piyasada bulunan ve dağınık halde olan birçok
hurdalar değerleri bilinmeyen araçlar olarak alıcılarını beklemektedir. Bu hurdaları oldukça uzun
süren ve son derece karışık bir sistem ile toplayan profesyonel ekibimiz bu ürünleri bir araya
getirmektedir. Bu işlemden sonra toplamış olduğu ürünleri sıralayarak hurdaları değerlerine göre bir
sıraya sokan ekibimizin çalışmalarını Hurdaci.net üzerinden takip edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra
ise işleme bölümü gelmektedir. Özellik ile daha fazla işlem yapılması için parçalanan materyaller
küçük şekillere parçalanmış hale getirilir.

Oldukça geniş bir yüzey üzerinde yapılan bu işlemler aynı
zamanda erime işlemini de desteklemektedir. Sonuç olarak bu işlem oldukça az enerji kullanılarak
yapılır. Bu durum ise enerji tasarrufu olarak firmanın maliyetlerine olumlu bir şekilde yansımasının
yanı sıra doğanın korunması ve ekonomik olarak kalkınmanın sağlanması için oldukça iyi bir iştir.
Bu aşamadan sonra ise eritme kısmı gelmektedir. Hurdalar büyük bir fırın içerisinde eritilerek son
halini alması için bu fırınların dereceleri arttırılır.

Her hurda parçası kendi için özel olarak tasarlanmış
olan belirli fırınların içerisine atılır. Bu noktada ise önemli miktarda yüksek bir enerji kullanılmaktadır
yine yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi bu hurda malzemeleri eritilir iken bu işlem için yapılması
gereken işler artar. Bunların başında ise enerjinin normal seviyeden biraz daha yukarıya çıkarılması
gelmektedir.

Son olarak ürünün oldukça yüksek ve piyasa tarafından kabul edilebilir bir seviyeye gelmesi için
yüksek bir kalitede olması sağlanır. Bu da ancak arıtma yöntemi ile yapılabilen ve kirleticileri
temizleyen bir arıtıcı makinesi yardımı ile yapılmaktadır.

Pirinç Hurdası Fiyatları

Pirinç hurdası fiyatları oldukça değişken olan ve tam olarak bir rakamın ifade edilmesinin mümkün
olmadığı bir piyasadır. Bundan dolayı müşterilerimizin taleplerine tam olarak bir karşılık vermemiz
mümkün olmamaktadır.

Gerek geçirmiş olduğu uzun ve zahmetli geri dönüşüm süreci olsun gerek bu piyasa içerisinde yer
alan kimselerin arttırdığı rekabet ortamı olsun gerek ise fiyatları belirleyen hurda borsası
değişkenleri olsun oldukça değişiklik gösteren fiyatlar son derece karmaşık bir konu oluşturur.
Bu konunun bu kadar karmaşık olmasının bir başka nedeni ise müşterilerin talepleri olmaktadır. Zira
hurdalar sadece bir çeşitten ibaret olan ve hemen her yerde kolay bir şekilde toplanabilen şeyler
değildir. Bundan dolayı belirli bir mesai isteyen ve bundan dolayı bir takım kimselerin vakitlerini
ayırarak bunun karşılığında bir miktar ücret aldığı bir sistem olan hurdacılık sektörünün emekçileri de
vermiş oldukları emeklerinin karşılığını ancak bu fiyatlar ile almaktadır.
Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerden dolayı fiyat konusunda tam bir rakam vermemiz mümkün
olmadığı için bu konuyu tam olarak belirginleştirmemiz ve aklınızda yer alan soruların yanıtları için
lütfen sitemizin iletişim bölümünden bizlere ulaşın.