Ana sayfa » Motor Hurda

Motor Hurda

istanbul motor hurdacı

Motor Hurda piyasası kalabalık bir nüfusa sahip olan ve gittikçe büyüyen endüstriler arasında yer
almaktadır. Özellik ile motor hurdası bu piyasanın takipçileri tarafından en çok tercih edilen hurda
araçları arasında yer almaktadır. Bu alanda ekonomik kalkınma ile de doğrudan bağlantılı olan
hurdacılık piyasası her geçen gün gelişmekte ve değişmektedir. Aynı zamanda kendi borsasını da
oluşturan bu sektör anlık olan meydana gelen değişimler ile oldukça kazançlı bir iş kapısı olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Motor Hurda Ne İçin Kullanılır?

Genellik ile araçların artık kullanılmayacak hale gelen motorları birçok kimse tarafından maalesef
gerçek değeri bilinmeden çöpe atılmaktadır. Bu çöpe atma işlemi sonucunda ise hem büyük bir milli
servet yok olmakta hem de gereksiz bir şekilde israf yapılmaktadır. Oysa çöpe atılan ve artık
kullanılamayacağı düşünülen motorlar hurda piyasasında oldukça geniş bir yer kaplayan ve hemen
hemen herkesin almak istediği ürünler arasında yer alıyor.

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi bir hurda borsası mevcuttur ve bu borsanın temelini hurda
motorlar oluşturur. Genellik ile bazı geri dönüşüm sistemleri içerisinden geçtikten sonra tekrardan
dolaşıma sokulan motorlar son derece kullanışlı olmaktadır.
Gittikçe gelişen teknoloji sonucunda motorlar da aynı hızla sürekli olarak kendini yenilemektedir.
Artık eskiyen ve bir hurda durumuna düşen bu motorlar son derece kullanışlı bir şekilde geri
döndürülmektedir. İşini oldukça iyi yapan ve alanında uzman olan kimseler tarafından yapılan detaylı
analizlerin sonucunda hammadde haline getirilen bu motor araçları oldukça çeşitlidir.

Motor hurdacı

motor hurda

Motor Hurda Çeşitleri

Asıl işlevi yakıt bölümünden elde etmiş olduğu ısı enerjisini mekanik enerji şekline çevirmek olan
makinelere motor denilmektedir. Otomobil motorları her ne kadar en çok tercih edilen motor türleri
arasında başı çekse de bir tek onlar kullanılmamaktadır. Her türlü mekanik malzemenin motoru
hurda olarak görülmekte ve kullanım işlevini yitirmeye başladıktan sonra bir kenarda çürümesinin
yerine geri dönüşüm sisteminin içerisine sokularak tekrardan dolaşıma sokulmaktadır.

Geri Dönüşüm Sistemi Nedir?

Her ne kadar televizyonlardan ya da başka medya araçlarından sık sık duyuyor olsak da birçok kimse
hala geri dönüşüm sistemi gibi oldukça faydalı ve kullanışlı bir yöntemin nasıl işlediğini
bilmemektedir. İlk olarak şunu belirtilmesi gereken şey geri dönüşüm sürecinin sadece hurdacılık
sektörü için değil bütün ülke ekonomisi için faydalı bir şey olduğudur. Yapılan araştırmalar
sonucunda her ne kadar basit ve değersiz ürünlerin tekrardan kullanılması için uğraşılması olarak

görülse de hurdacılığın dünya çapında oldukça geniş bir kitle tarafından meslek olarak yapıldığı
görülmektedir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde bir gün içerisinde yaklaşık olarak 100 milyon
teneke ve çelik kutunun kullanıldığı bilinmektedir. Buna ek olarak dünya genelinde çelik üretiminin
yaklaşık olarak yüzde 40’ının geri dönüştürülmüş çelik kullanılarak yapıldığı da bilinen bir gerçektir.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan ham çelik araçlarının yaklaşık yüzde 42’si de geri
dönüştürülmüş malzemeler olmaktadır.

Bütün bunların böyle olmasının ana nedeni demir ve çeliğin yeniden işlemesinin oldukça kolay
olmasıdır. Buna ek olarak büyük yapıları geri kazanma fırsatı sunması ile birlikte dünyanın en geri
dönüştürülmüş malzemelerinin bu iki ana bileşen olmasıdır. Ayrıca sıralama işlemi esas alındığı
zaman şu an için Amerika Birleşik Devletleri’nde en fazla geri dönüştürülen ürünler ise motor araçları
olmaktadır.
Bu verilerden yola çıkarak geri dönüşüm sisteminin sadece hurda piyasası için değil aynı zamanda
bütün ekonomi için faydalı olduğunu söylememiz gerekir.

Geri Dönüşüm Süreci Nasıl İşliyor?

Asıl olarak bu süreç bilinenin aksine son derece meşakkatli ve yorucu bir iş süreci gerektirmektedir.
Bu sürecin ilk aşaması ise toplama adı verilen işlemdir. İlk olarak yüksek hurda değeri olan
materyaller bir araya getirilerek toplanır. Bu işlem en basit iş olarak görülüyor olsa da işin gerçeğinde
en zor ve yorucu kısımdır çünkü hurdaların toplanması işlemi sanıldığı kadar basit olmamaktadır.
Buna ek olarak en çok motor hurdası toplanılan yerler ise sanayii bölgeleri olmaktadır. Sanayii
bölgelerinin haricinde gemiler, trenler gibi alanlardan da motor hurdaları toplanarak bir araya
getirilmektedir.

Bu ilk ve en zor aşamadan sonra gelen işlemler ise daha kolay bir şekilde sürmektedir. Toplanan
hurdalar kendi aralarında değerlerine göre sıralanır. Bu değer belirleme işlemi ise asıl olarak
hurdaların içermiş olduğu bileşenlerin yüzdelerine göre belirlenir. Bu aşamadan sonra gelen işlem ise
işlemedir. Motor, kendi parçalarına ayrılarak işlemesi yapılır ve oldukça küçük materyallere bölünür.
Parçalama işlemi ise geniş bir yüzey ve hacim üzerinde yapılmaktadır. Bu işlemden sonra parçalanan
materyaller büyük bir fırın içerisinde eritilir. Her materyalin kendine özgü bir fırını olduğunu ve bu
fırınlar içerisinde önemli miktarda enerji kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Zira bu aşamadaki ana
amaç hem motoru olabildiğince hızlı ve sorunsuz bir şekilde eritebilmek hem de eritilen ürünü yine
olabildiğince az enerji kullanarak fırından çıkarmaktır.

Bu aşamadan sonra ise arıtma işlemi gelmektedir. Asıl olarak ürünün yüksek bir kalitede olması ve
kirletici içermemesi için arıtma işlemi yapılır. Bundan sonra ise ürünün oldukça yüksek kalitede
olduğundan emin olduktan sonra katılaştırma işlemi yapılır ve materyaller soğutulur.

Motor Hurda Fiyatları

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz son derece yoğun ve dikkat gerektiren işlemlerden geçen motor son
olarak taşınarak www.hurdaci.net isimli adresimizin deposuna taşınmaktadır. Hurdaci.net olarak

müşterilerimize her konuda kolaylık sağlıyoruz. Bu konuların başında da oldukça karmaşık bir konu
olan fiyat meselesi gelmektedir.

Asıl olarak bir hurdanın fiyatı belirlenir iken hurdanın içermiş olduğu ürünün bileşenlerine
bakılmaktadır. Bu bileşenlere göre ayrımı yapılan hurdalar son derece hassas ve dikkatli bir işlemden
geçtikleri için fiyatları saf hallerine göre değişiklik göstermektedir.
Motor hurdası fiyatları konusunda ise kesin olarak bir rakam verebilmemiz mümkün değildir. Bunun
ana nedeni ise müşterilerimizin istemiş olduğu hurda miktarlarının değişiklik gösteriyor olmasıdır.
Aynı zamanda yine yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi motor hurdaları çeşitlerine ve modellerine
göre değişiklik gösterdiği için fiyat konusu da son derece değişkendir.

Bu konuda birbirimizi tam olarak iyi bir şekilde anlayabilmemiz ve her iki tarafın da aklında herhangi
bir soru işareti bulunmaması için sitemizin iletişim bölümünden lütfen bizler ile temasa geçin. Zira bu
kısa tanıtım yazısında fiyat konusunda vereceğimiz her rakam pratikte yanlış olacaktır. Bundan dolayı
uygulanması mümkün olmayan bir rakamı vererek kafa karıştırmak istemiyoruz. O yüzden sürekli
olarak kendini yenileyen ve geliştiren firmamızın iletişim ekibi ile temasa geçmeniz gerekmektedir.
Bu temas sonucunda hem bizler müşterilerimizin isteklerini tam olarak doğru bir şekilde anlıyor hem
de siz değerli müşterilerimizin aklında yer alan soruların yanıtlarını veriyoruz.

Bütün bunlara ek olarak sadece fiyat konusunda değil aynı zamanda aklınızda bulunan her türlü istek,
görüş ve öneriler için de yine firmamıza ulaşabilirsiniz. Zira bizler gücümüzü müşterilerimizin
varlığından almaktayız. Bundan dolayı kendimizi yenileme ve geliştirme sürecine yapacağınız katkıları
dört göz ile bekliyoruz.